I. félév, értékelések – 1. rész

Itt a félév utolsó hete, micsoda jó hír, nem igaz? :)

Az idei kurzusaim egy része (kettő) szeminárium, 10-15 hallgató vesz részt ezeken az órákon. Ezek a kurzusok már az elmúlt 3-4 félévben úgy épültek fel, hogy az órák tematikus egységeihez kapcsolódó órai feladatok mellett a féléven áthúzódó, közös projektmunka (idén ez az egyik kurzusban inkább csoportmunka volt – hogy miért, arról majd később) adta a hallgatók tanulási folyamatának alapját. Az utolsó két héten az ezek eredményeként létrejött produktumok bemutatása volt az órák eseménye, valamint az utolsó óra második részben az értékelésekre került sor. Nem, nem én értékeltem, hanem a hallgatók. A saját féléves munkájukat és az enyémet. Ez a bejegyzés az IKT és web 2.0 a gyógypedagógiában című kurzuson írt értékelések kapcsán megfogalmazódó gondolatokról szól.

Röviden az értékelés formájáról, módjáról:

 • írásban történik, papíron, névvel
 • a saját tevékenyégükről, a csoportfeladatban való közreműködésükről, a csoport/társak munkájáról az Intel Teach Essentials képzésen elsajáított tudás és értékelőrendszer alapján készítik el a hallgatók az önértékelést
  • ez a projekt/csoportmunka egyes szakaszaira irányuló szempontok mentén szövegesen és pontozással is történik
  • az egyes részeket – saját munka, csoportban vállalt szerep/tevékenység, társak tevékenysége – elválasztva, helyenként választási lehetőségeket is használva lehet értékelni
 • 20-30 perc alatt készítik el általában
 • elgondolkodtató, reflektív/önreflektív gondolkodásra épít, ezért nem könnyű
 • pontosan meg kell jeleníteni a lényeges kérdéseket, felvetéseket, a saját szerepet, “hozzáadott értéket” (mi az konkrétan, amit az adott hallgató tett hozzá a közös feladathoz)

Az értékelés azt mutatja meg nekem, hogy mennyire alakítottam ki jól a kurzus tartalmát, mennyire segítettem jól a hallgatókat a munkában a félév folyamán, és mennyire sikerült nekik magukban is tudatosítani a lényeget, hogy mit miért csináltak, és hogyan.

Az oktatói tevékenységem közvetlen értékelése nem ennyire megkonstruált, viszont – mivel nekem az OMHV kevés konkrét visszajelzést ad a kurzusaim fejlesztéséhez, továbbgondolásához – egyértelmű segítséget ad a következő félévekhez.

Itt az értékelés – ami írásban, papíron, név nélkül történik –  négy dimenziója:

 • mi volt jó a kurzusban
 • mi nem volt jó a kurzusban
 • mit javasolna, hogy jobb legyen a kurzus
 • mit változtassak én a saját tevékenységemben

Az IKT kurzuson a hallgatók saját munkájukat igencsak reálisan és őszintén értékelték. Ez nagyon fontos, hogy tényleg meg tudják ezt tenni, és a mostani csoportom ebben nagyon erős volt. Ők most nem projekteket csináltak, hanem csoportmunkát, amit folyamatosan, a félév során megismert lehetőségeket, eszközöket megismerve találtak ki és készítettek el a félév utolsó egy-két hetében. (Korábban sokkal inkább projektszerűen, a félév elején 3-4 tág témakör közül választott egy témakörre megírt tervvel, folyamatosan, a félév során a tervhez igazodóan dolgoztak, és a félév végére készült el a projektproduktum, amit webinárium keretében mutattak be a többieknek.) Ez a csoportmunka sokkal kevésbé volt megtervezett, ezért a reflektivitásnak itt a végén nagyobb szerepe volt, és egyben nehezebb is számukra.

A konklúziók az értékelések alapján:

 • a demokratikus légkör nem akadálya a feladataik alapos elkészítésének, sőt
 • fontos a közvetlen, egyszerű, könnyen elérhető kommunikáció a csoportban (mi Facebook csoportot használtunk)
 • jobban kell ügyelni az elmélet-gyakorlat egyenletes elosztására a félév során (jelenleg az elmélet inkább a kurzus elejére koncentrálódott)
 • jobban kell tudatosítani, hogy nem lehet mindent az órán megtanulni
 • a felfedező tanulásnak kezdik felismerni az előnyeit – ez a későbbi önfejlesztés szempontjából elég kritikus szerintem
 • többnyire sikerült jól kiemelniük a csoportjuk munkájának fő mondanivalóját, és a feldolgozott téma által felvetett további kapcsolódó kérdéseket
 • reálisan látták saját szerepüket, munkájukat
 • idén először, nem volt olyan olyan csoport, akinek gondot jelentett volna a csoportmunka mint munkaforma, sőt
 • több visszajelzést kell adnom a félévi órai feladatok kapcsán, valamint a blogírásról is (illetve jobban definiálni az utóbbi szerepét a tanulásukban)
 • szüksége van a Karnak SMART táblára a számítógépteremben – nagyon erős az igény a hallgatók részéről a használatának megtanulására (ezt jelenleg nehéz kielégíteni, mert egy tábla van az egyik előadóban, ahol nincsenek számítógépek, de nincs wifi sem, hogy saját eszközeiket használhatnák)

Plusz észrevétel: már nem először, és nem csak ennél a csoportnál és tárgynál szembesülök azzal, hogy a hallgatók véleményének, észrevételeinek mennyire nem adunk teret, és hogy mennyire meglepi őket, és élvezik, ha igen. Elgondolkodtató.


 

Comments are closed.