IKT és web 2.0 a gyógypedagógiában

A fenti címmel elindult a szabadon választható kurzusom. Szabadon választotta 6 hallgató. :) Ez abszolút megfelelő egy “életében” először meghirdetett kurzus esetében. A szabad válaszhatóság jelen esetben azt jelenti (azok kedvéért, akik nem rendelkeznek részletes tantervi és oktatásszervezési ismeretekkel a gyógypedagógia BA szakkal kapcsolatban :) ), hogy bármelyik szakirányon tanuló hallgatók felvehették a tárgyat, azaz különböző fogyatékossági területre készülő diákok (és remélhetőleg érdeklődésük) találkozik itt. Mindez nagyon alkalmas arra, hogy az előre eltervezett tematika alapján, a felvetődő igényeket is figyelembe véve, rugalmasan előrehaladva tudjunk együtt dolgozni, egymástól is tanulni kedves hallgatóimmal. Én nagy várakozással tekintek a félév elé ezen a területen (is). Az alapfeladatok között szerepel a tanulási blog írása és a tweetelés…vegyes fogadtatása volt ezeknek, de nem negatív, úgy érzem. Szokatlan talán, de igyekszünk hasznossá és hasznosíthatóvá tenni. (Sajnos a második óra máris elmaradt az én balesetem miatt, de remélem, ez senki kedvét nem vette el a továbbiaktól. Mindenesetre a kórházi tweet részben a hallgatók óraelmaradásról értesítése érdekében született.)
Azt gondolom, hogy a gyógypedagógia minden területén szükséges, hogy “tartsuk a lépést”, azaz az IKT-t, webkettes eszközöket az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés jegyében ne csak deficitorientált szemszögből, vagyis a hiányzó vagy eltérő fejlődésű funkciók pótlásával, kompenzálásával gondoló megközelítésből használjuk, hanem a nemfogyatékos gyerekek, fiatalok, felnőttek számára használatos, ad abszurdum oktatási, tanulási-tanítási, “digitális nemzedéki alaphelyzet” formában is. Azaz az iskolai és iskolán kívüli tanulás hétköznapi eszközeként is. A kurzusban persze igyekszünk mindkettőt körüljárni, hiszen a kompenzálás, pótlás is szükséges. De nem csupán az.

2 thoughts on “IKT és web 2.0 a gyógypedagógiában

  1. Igen, persze, igyekszem itt minden érdekességről, eredményről beszámolni majd itt. Köszi az érdeklődést, Jenő :)